Dung môi tẩy rửa A2

Liên hệ

Tẩy rửa súng & đường ống thiết bị / Pha sơn bột tĩnh điện để phun góc khuất.
Sản phẩm dung môi có thể tẩy rửa dụng cụ thiết bị phun sơn sau/ giữa mỗi lần sử dụng.

giam

tang

Liên hệ: 0246 2917 469
A2 Washing Thinner

Dung môi tẩy rửa A2 là chất lỏng không màu, có mùi hắc nhẹ, hòa tan mạnh trong hầu hết tất cả các loại dung môi hữu cơ như rượu, acetone, este, chloroform… Nó có ứng dụng chính trong tẩy rửa dụng cụ, máy móc bám dính dầu máy, sơn alkyd, sơn epoxy, sơn acrylic, sơn PU, …
 
Product Specifications
STT TÍNH CHẤT ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ
 1      Nhận dạng     Chất lỏng không màu, mùi hắc nhẹ
2      Độ tinh khiết tối thiểu % m/m GC 99.5
3      Nước % m/m ASTM D1364 0.03
4      Độ axit (như axit axetic) % m/m ASTM D1613 0.002
5      Mật độ ở 20°C Kg/l ASTM D4052 0.860
6      Trọng lượng riêng ở 20°C - ASTM D4052 0.870
7      Trọng lượng riêng ở 25°C - ASTM D4052 0.865
8      Tốc độ bay hơi ở 20°C (n-BuAc = 1) - ASTM D3539 4
9      Chỉ số khúc xạ ở 20°C - ASTM D1218 1.39
10      Màu sắc Pt-Co ASTM D1209 < 5
11      Điểm sôi °C - 80
12      Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) g/l EU/EPA 860
13      Điểm chớp cháy °C IP170 -6
14      Điểm đóng băng °C - -86
15      Độ nhớt ở 20°C mPa.s - 0.45
 
  • Phòng Kinh doanh - Công ty CP Hóa chất và Đầu tư kỹ thuật Nhất Lợi
  • Phòng 306, Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội,
  • 02462917469 - 0904 324 709
Vui lòng liên hệ 1 trong 3 số Hotline sau :
0904 960 819
0904 324 709
0974 646 912
Tẩy rửa súng & đường ống thiết bị / Pha sơn bột tĩnh điện để phun góc khuất.
Sản phẩm dung môi có thể tẩy rửa dụng cụ thiết bị phun sơn sau/ giữa mỗi lần sử dụng.