Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ ĐẦU TƯ KỸ THUẬT NHẤT LỢI
(Nhat Loi Chemical And Technical Investment J.S.C)
   
Trụ sở: 68 Khu TT 11, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.
VP: Phòng 306, Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Office: 024.6 2917 469 - Email: nhatloi20@gmail.com

Skype: nhatloi.tc.vn

 
Hỗ trợ bán hàng:
 
Sơn công nghiệp:
Bắc(Mr.): Mobile: + 84 974 646 912;
Email: nhatloi20@gmail.com
Hoá chất thiết bị:
Xoan (Mrs.): +84 372 515 792;
Email: nhatloi20@gmail.com