So sánh sản phẩm
Contact Us: info@yoursite.com | Call Us +1 800 245 39 25
 • Sơn bột tĩnh điện Nanpao

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • sơn cầu trục

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • sớn kết cấu thép

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Sơn phương tiện giao thông

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • sơn kết cấu ngoài trời

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Sơn Sherwin-Williams Waterborne Coating

  Hệ sơn gốc nước của hãng sơn Sherwin-Williams, sơn số 1 nước Mỹ
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Solvent-Based Coating

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Waterborne Coating

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Silicone/high heat

  Very good abrasion resistance excellent flexibility

  Good impact resistance

  Very good exterior durability

  High heat resistance

  Có thể được sử dụng trong một loạt các chất kim loại chịu được một phạm vi rộng của nhiệt độ đến 1000 độ F

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Super durable polyurethane

  Smooth coating

  Excellent mar & chip resistance

  Very good abrasion resistance excellent flexibility

  Excellent impact resisttance

  Good detergent resistance

  Very good aliphatic hydrocarbons

  Excellent exterior durability

  Đề xuất cho hàng rào, biển báo, thiết bị nông nghiệp, pultrusions nhôm và các ứng dụng đòi werathering kiến trúc khác

  Liên hệ
  Mua nhanh

Chat Facebook