So sánh sản phẩm
Contact Us: info@yoursite.com | Call Us +1 800 245 39 25
Dung môi A2 (Tẩy rửa súng & đường ống thiết bị / Pha sơn bột tĩnh điện để phun góc khuất)

Dung môi A2 (Tẩy rửa súng & đường ống thiết bị / Pha sơn bột tĩnh điện để phun góc khuất)


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
Sản phẩm dung môi có thể tẩy rửa dụng cụ thiết bị phun sơn sau/ giữa mỗi lần phun hoặc đổi màu sơn. Sản phẩm tẩy rửa mạnh mẽ mà ít mùi so với các sản phẩm khác trên thị trường.
Sản phẩm dung môi có thể dùng để pha sơn bột tĩnh điện/ phun lót vào các vị trí bị hiệu ứng Faraday làm sơn bột không bám hoặc thiếu sơn. Dung môi pha sơn bột giúp khắc phục nhược điểm lớn trong thi công phun sơn tĩnh điện mà không làm suy yếu tính chất lớp sơn. Giúp giảm lỗi sơn tĩnh điện & giảm thời gian phun sơn tĩnh điện.
 • Giá sản phẩm
 • 0
Số lượng :

A2 Washing Thinner
Dung môi A2 là chất lỏng không màu, có mùi hắc nhẹ, hòa tan mạnh trong hầu hết tất cả các loại dung môi hữu cơ như rượu, acetone, este, chloroform …
Nó có ứng dụng chính trong tẩy rửa dụng cụ, máy móc bám dính dầu máy, sơn alkyd, sơn epoxy, sơn acrylic, PU, …
Thêm nữa là khả năng hòa tan sơn bột tĩnh điện, để phục vụ việc sơn lót vị trí khó bám do hiệu ứng Faraday gây ra.
                                                                        
TECHNICAL DATA SHEET 
 Product Specifications
STT TÍNH CHẤT ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ
 1      Nhận dạng     Chất lỏng không màu, mùi hắc nhẹ
2      Độ tinh khiết tối thiểu % m/m GC 99.5
3      Nước % m/m ASTM D1364 0.03
4      Độ axit (như axit axetic) % m/m ASTM D1613 0.002
5      Mật độ ở 20°C Kg/l ASTM D4052 0.860
6      Trọng lượng riêng ở 20°C - ASTM D4052 0.870
7      Trọng lượng riêng ở 25°C           - ASTM D4052 0.865
8      Tốc độ bay hơi ở 20°C (n-BuAc = 1)   ASTM D3539 4
9      Chỉ số khúc xạ ở 20°C         - ASTM D1218 1.39
10      Màu sắc Pt-Co ASTM D1209 < 5
11      Điểm sôi °C - 80
12 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) g/l EU/EPA 860
13 Điểm chớp cháy °C IP170 -6
14 Điểm đóng băng °C - -86
15 Độ nhớt ở 20°C mPa.s - 0.45
 
 • Doanh nghiệp:
  Phòng Kinh doanh - Công ty CP Hóa chất và Đầu tư kỹ thuật Nhất Lợi
 • Địa chỉ::
  Khu chung cư nhà A6, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, HN,
 • Điện thoại::
  02462917469 - 0967710519
 • Yahoo:
  update...
Vui lòng liên hệ chủ website.
Sản phẩm dung môi có thể tẩy rửa dụng cụ thiết bị phun sơn sau/ giữa mỗi lần phun hoặc đổi màu sơn. Sản phẩm tẩy rửa mạnh mẽ mà ít mùi so với các sản phẩm khác trên thị trường.
Sản phẩm dung môi có thể dùng để pha sơn bột tĩnh điện/ phun lót vào các vị trí bị hiệu ứng Faraday làm sơn bột không bám hoặc thiếu sơn. Dung môi pha sơn bột giúp khắc phục nhược điểm lớn trong thi công phun sơn tĩnh điện mà không làm suy yếu tính chất lớp sơn. Giúp giảm lỗi sơn tĩnh điện & giảm thời gian phun sơn tĩnh điện.
Tags:

Chat Facebook